کلینیک مجازی
صندوق پستی کلینیک مجازی

همراهان ارجمند:

کلینیک مجازی ایدز؛ پاسخگوی سئوالات شما در زمینه ایدز و بیماری‎های آمیزشی است. پاسخ سئوالات شما توسط کارشناسان شمسا در اسرع وقت و بصورت کاملا محرمانه ارسال خواهد شد.
شما می‎توانید سئوالات متداول در موضوعات مختلف ایدز و بیماری‎های آمیزشی را در صفحه سئوالات متداول مطالعه کنید.
برای دریافت پاسخ سئوالات، درج پست الکترونیک ضروری است.

 
* گيرنده:
* فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
* متن:
پیوست:

این یک دعوت است
برای مشارکت در فعالیت‎های بشردوستانه در قالب سازمان داوطلبان
با ما همراه شوید

 

 

این یک دعوت است 

 

برای مشارکت در فعالیت‎های بشردوستانه و حمایت از فعالیت‎های خیرخواهانه در زمینه پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی و ایدز و همچنین برای حمایت از افراد مبتلا پیشقدم شویم.