اعضای شبکه
اعضای افتخاری


دکتر مینو محرز
عضو افتخاری

متولد 1324
متخصص بیماری‎های عفونی 

به پاس چهل سال خدمات برجسته و درخشان در حوزه‎های پیشگیری، آموزش، درمان و کنترل بیماری ایدز در کشور و همچنین حمایت از افراد مبتلا با تصویب هیأت مدیره، همزمان با آئین اعلام موجودیت شبکه، عضویت افتخاری شمسا به ایشان اعطا شد.


دکتر محمدهادی ایازی
عضو افتخاری

متولد 1341 
عضو هیئت علمی دانشگاه 

به پاس خدمات مؤثر و شایسته دکتر سید محمدهادی ایازی در تشکیل شبکه ملی سازمان‎های مردم نهاد ایدز و تقدیر از زحمات وی در زمان تصدی معاونت امور اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب هیأت مدیره شبکه، عضویت افتخاری شمسا به ایشان اعطا شد. 
این یک دعوت است
برای مشارکت در فعالیت‎های بشردوستانه در قالب سازمان داوطلبان
با ما همراه شوید

سازمان‎های عضو


جمعیت افرای سبز زاگرس
عضو مؤسس


جمعیت پردیس پاک پایان کارتن‎خوابی
عضو مؤسس


جمعیت پیشگیری از اعتیاد و پژوهش آسیب‎های اجتماعی
عضو مؤسس


مؤسسه برنا رویش سرزمین
عضو مؤسس


مؤسسه مهر خانواده بوشهر
عضو مؤسس


انجمن ایدز ایران
عضو پیوسته


انجمن پیشگیری از ایدز و حمایت از مبتلایان
عضو پیوسته


انجمن حمایت از بیماران ایدز (عطای فارس)
عضو پیوسته


انجمن حمایت آسیب‎دیدگان اجتماعی احیاء مائده
عضو پیوسته


انجمن فرهنگی و اجتماعی هه وراز ئاویه
عضو پیوسته


جامعه پیشگیری از ایدز
عضو پیوسته


جمعیت پیام روشنی استان یزد
عضو پیوسته


جمعیت حامیان سلامت مثبت سینا
عضو پیوسته


جمعیت رهاگستران الوند
عضو پیوسته


جمعیت ندای رهایی خاوران
عضو پیوسته


خانه کودکان سیاره زمین
عضو پیوسته


سازمان مردم نهاد باران مهر شهر بهشت
عضو پیوسته


کانون بانوان سبز کارون خوزستان
عضو پیوسته


کانون یاری آسیب دیدگان اجتماعی شهر کرمان
عضو پیوسته


مؤسسه احیاء حیات سرمد
عضو پیوسته


مؤسسه احیاء فروغ اندیشه نیک
عضو پیوسته


مؤسسه ارتباطات و توسعه
عضو پیوسته


مؤسسه حمایت از کودکان آسیب دیده از اچ‎آی‎وی کسری
عضو پیوسته


مؤسسه خیریه نیکوکاری شهرستان تبریز
عضو پیوسته


مؤسسه ساحل امن سلامت
عضو پیوسته


مؤسسه سفیران سبز امید خوزستان
عضو پیوسته


مؤسسه طلیعه همراز نواندیش
عضو پیوسته


مؤسسه محیای آذر تبریز
عضو پیوسته


مؤسسه که ژوان
عضو پیوسته


مؤسسه همدلان خاموش
عضو پیوسته


انجمن انتفاعی پیوندگان طریق تندرستی
عضو وابسته


انجمن حمایت از بیماران عفونی خاص رفسنجان
عضو وابسته


انجمن فرهنگی اجتماعی مدیران جوان رباط کریم
عضو وابسته


بنیاد پیشگیری و ارتقاء سلامت دنیای آینده
عضو وابسته


جبهه نجات کرمانشاه
عضو وابسته


جمعیت نواندیشان پاسارگاد
عضو وابسته


سازمان مردم نهاد بنت الهدی
عضو وابسته


مؤسسه غیرتجاری پایاندای خانه پاک
عضو وابسته


مؤسسه غیرتجاری توانبخشی شایسته گلهای بهشتی
عضو وابسته


مؤسسه غیرتجاری خانه مهراندیشان
عضو وابسته


مؤسسه غیرتجاری سرای آفتاب مشهد
عضو وابسته


مؤسسه غیرتجاری نیلوفران سبز سلامت
عضو وابسته


مؤسسه اندیشمندان رایا سلامت محور
عضو وابسته


مؤسسه آینده سازان فردای ایران
عضو وابسته


مؤسسه جاوید مروارید اقتدار قم
عضو وابسته


مؤسسه جلوه مهرآفرین
عضو وابسته


مؤسسه حمایت از بهبودیافتگان امید به زندگی سبزوار
عضو وابسته


مؤسسه خیریه منادیان سلامت
عضو وابسته


مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی رویش نهال جوان
عضو وابسته


مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی طفلان مسلم
عضو وابسته


مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی نوید سلامت آذربایجان
عضو وابسته


مؤسسه طراحان همیار داد آیین
عضو وابسته


مؤسسه غیرانتفاعی غیرتجاری نوید زندگی کوشا
عضو وابسته


مؤسسه غیرانتفاعی مهرآفرینان جوان
عضو وابسته


مؤسسه غیرانتفاعی دانش بینش نگرش
عضو وابسته


مؤسسه فاران نقره‎ای بوشهر
عضو وابسته


مؤسسه مردم نهاد کارآفرینان موفق
عضو وابسته


مؤسسه مردم نهاد یاوران خرد
عضو وابسته


مؤسسه مهر راه روشن محمد
عضو وابسته


مؤسسه مهرورزان پیشگیری
عضو وابسته


مؤسسه غیرتجاری صبا سلامت ارمغان
عضو وابسته