آژانس خبری

برگزاری کارگاه یکسان‌سازی آموزش سمنهای حوزه ایدز

اولین دوره کارگاه دو روزه یکسان‎سازی آموزش سازمانهای مردم نهاد حوزه ایدز با حضور نمایندگان سمنهای عضو شبکه از سراسر کشور توسط شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد حوزه ایدز (شمسا) برگزار شد.
برگزاری کارگاه یکسان‌سازی آموزش سمنهای حوزه ایدز

در مراسم افتتاحیه این کارگاه، دکتر مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران تجربیات سی ساله خود در زمینه ایدز در ایران را تشریح کرد.

دکتر کازرونی رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت نیز در خصوص شاخصهای دسترسی همگانی اچ آی وی و ایدز و همچنین نقش سازمانهای مردم‌نهاد در کنترل ایدز در ایران سخنرانی کرد.

دکتر ابراهیم ترکی مدیرعامل شبکه شمسا نیز در این کارگاه در خصوص شبکهسازی و اهمیت آن در توسعه فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد توضیحاتی را ارائه کرد.

در این کارگاه دو روزه که با حضور 40 نفر از فعالان سازمانهای عضو شبکه شمسا از سراسر کشور برگزار شد موضوعاتی ازجمله: نحوه مشارکت و اطلاعرسانی و برگزاری کمپینها در حوزه ایدز، اصول مشاوره و برقراری ارتباط با افراد در معرض خطر، نحوه شناسایی پاتوقها با موبایل کلینیک و تیم سیاری و همچنین بازاریابی پیشگیری از ایدز به سمنهای شرکت‌کننده ارائه شد.