آژانس خبری

دکتر محمدهادی ایازی؛ عضو افتخاری شبکه ملی ایدز شد

شبکه ملی ایدز به پاس خدمات صادقانه و موثر دکتر محمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تشکیل شبکه شمسا، عضویت افتخاری شبکه را به ایشان اهدا کرد.
دکتر محمدهادی ایازی؛ عضو افتخاری شبکه ملی ایدز شد

در سند عضویت افتخاری دکتر ایازی آمده است:
نظر به بند 3 ماده 11 اساسنامه شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد حوزه ایدز مبنی بر اعطای عضویت افتخاری به اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمات شایسته‎ای به حوزه ایدز داشته‎اند و به پاس خدمات صادقانه و ارزشمندتان در این حوزه، «عضویت افتخاری» شبکه به حضرتعالی اعطا می‎شود.
این سند عضویت در مراسم تجلیل از دکتر ایازی در ایوان شمس از سوی هیات مدیره شمسا به ایشان تقدیم شد.