آژانس خبری

بازدید هیات مدیره شمسا از مشکلات اجتماعی شهرستان چابهار

هیأت مدیره شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد حوزه ایدز که برای بررسی و مشاهده میدانی مشکلات آسیبهای اجتماعی استان سیستان و بلوچستان به این استان سفر کرده بود عازم شهرستان چابهار شد.
بازدید هیات مدیره شمسا از مشکلات اجتماعی شهرستان چابهار

در این سفر علاوه بر مشاهده میدانی مسائل مربوط به آسیبهای اجتماعی در جمع مدیران بهداشتی و سازمانهای مردم نهاد این شهرستان حضور یافتند.
در این جلسه رئیس شبکه بهداشت چابهار و کارشناسان این شبکه گزارشی از وضعیت بیماری ایدز ارائه کردند ...